Wosk pszczeli

Wosk pszczeli powstaje w gruczołach woskowych młodych pszczół robotnic. Płynny wosk zastyga na lusterkach woskowych tworząc charakterystyczne łuski. Pszczoła powstałą łuskę zdejmuje za pomocą przednich obnóży, zgniatając żuwaczkami i wbudowuje do nowo formowanej komórki plastra. Aby proces produkcji wosku był możliwy temperatura w gnieździe musi wynosić w granicach 30-35°C. Zbudowane plastry służą pszczołom do magazynowania miodu, pierzgi, wychowu pszczół robotnic oraz trutni. Komórki w plastrze, w których pszczoły zmagazynowały miód lub pierzgę są zasklepiane cienką warstwą wosku.

 W pszczelarstwie wosk wykorzystywany jest do produkcji węzy. Wosk wykorzystuje się również do produkcji świec woskowych a także w farmacji i kosmetyce.