Gospodarstwo

Nasze gospodarstwo pasieczne położone jest w miejscowości Celiny na północny-wschód od miasta Łuków. W pasiece stacjonarnej pozyskujemy głównie miody wielokwiatowe. Miody odmianowe pozyskujemy wędrując w miejsca odległe nawet o kilkadziesiąt km od pasieki stacjonarnej, zwracając szczególną uwagę na brak zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Zwracamy również uwagę na chemizację rolnictwa zarówno pod kątem jakości produktów pszczelich, jak i zdrowia pszczół.

Według obowiązujących przepisów miód należy do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w związku z tym podlega kontroli sanitarnej ze strony służb weterynaryjnych. Nasza pasieka znajduję się pod taką kontrolą. Na terenie naszego gospodarstwa prowadzone są również badania monitoringowe stanu zdrowotnego rodzin pszczelich.

 

 

Sito stożkowe

 

 

Dlaczego warto u nas kupować?

  • pasieki umiejscowione są tylko w miejscach gdzie brak jest zanieczyszczeń przemysłowych oraz ruchliwych dróg
  • plastry do pracowni dostarczane są w czystych pojemnikach zabezpieczone przed dostępem pszczół
  • miód jest wirowany w miodarce ze stali nierdzewnej i przechowywany w pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością
  • produkty pszczele pozyskiwane w naszej pasiece są przechowywane w odpowiednich warunkach aby nie straciły swoich właściwości zarówno  smakowych jak i leczniczych
  • sprzęt używany podczas wirowania jest utrzymywany w czystości
  • zachowujemy higienę zarówno przy wirowaniu miodu jak i w późniejszych etapach jego rozlewania
  • produkty pszczele są pozyskiwane i pakowane zgodnie z projektem technologicznym, który został zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • posiadamy aktualną książeczkę zdrowia
  • na bieżąco uczestniczymy w konferencjach, szkoleniach z nowoczesnej gospodarki pasiecznej

Dbamy o to aby pozyskiwane produkty pszczele były wysokiej jakości.