Przyroda

Na terenie gminy przyroda chroniona jest szczególnie na terenie rezerwatów. Jednym z takich miejsc jest Rezerwat Kania położony w granicach Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie sołectwa Trzebieszów Drugi. Celem ochrony w rezerwacie są dobrze zachowane zbiorowiska lasów liściastych, z rzadkim na terenie Polski zbiorowiskiem dębniaka turzycowego. W rezerwacie występują gatunki roślin chronionych, takich jak: przylaszczka pospolita, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, listera jajowata, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, kalina koralowa, kruszczyk ostropłatkowy.

Niedaleko Rezerwatu Kania umiejscowiony jest kolejny rezerwat położony już na terenie gminy Łuków, jest to Las Wagramski. Las ten, to stosunkowo młody i niewielki obszar, obejmujący zaledwie 5,37 ha, który powstał w roku 1980. Mimo, że powstał on w celu ochrony wawrzynka główkowatego, to na jego terenie można spotkać rośliny chronione takie jak: orlik pospolity i lilia złotogłów oraz rzadkie okazy tj.: rutewka mniejsza, dąbrówka kosmata, janowiec ciernisty, weżymord niski i podkolan biały.

Największy kompleks leśny w tym rejonie stanowią lasy łukowskie z rezerwatami Jata i Topór. W opracowaniach z roku 1881 można spotkać zapisy prof. Łepczyńskiego na temat łukowskiej jodły. Projekt rezerwatu w roku 1929 opracował prof. Szafer. Znaczna część drzewostanu to 100-160-letnie starodrzewy, w sumie ok. 14 gatunków, z przestojami jeszcze starszych dębów, jodeł, świerków i sosen. Bardzo bogata jest również flora rezerwatu. Możemy spotkać tu widłaki, storczyki, sasanki, wawrzynek wilczełyko, lilię złotogłów, narecznice, żywiec, marzankę wonną. Tak bogaty las stanowi również ostoję dla dzikiej zwierzyny, występują tu m.in.: łoś, sarna, jeleń, niekiedy można spotkać tu wilka. Wśród licznego ptactwa można zobaczyć tu żurawia, czarnego bociana, czaplę, orlika krzykliwego, jastrzębia, sowę, dudka oraz wiele gatunków dzięciołów.

Moja pasieka wędrując odwiedza bogate przyrodniczo tereny Równiny Łukowskiej dzięki czemu powstałe miody charakteryzują się niepowtarzalnym smakiem.