Odkłady pszczele

W sezonie oferujemy odkłady pszczele 5-ramkowe na ramce wielkopolskiej i warszawskiej zwykłej.